1796. Prize announcement lottery made of a silver ducaton Utrecht

1,450.00

Voorzijde: MO: NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: TRAI., geharnaste ridder met sjerp en geheven zwaard op paard naar rechts over gekroond provinciewapen springend
Keerzijde: gegraveerde tekst: Op no. 1137 / den 1 Novembr 1796 / Getrokken door / L.J. / Een Amerikaansche / Premie Groot / f 30000
 
Op 1 November 1796 won Lourens Joukes een prijs van 30.000 gulden op lot nummer 1137. Hij liet ter herinnering hieraan een aantal dukatons graveren om aan familie en vrienden te schenken. Op de meeste exemplaren staan slechts zijn intitialen. Zijn naam is echter bekend door een exemplaar uit het voormalig Koninklijk Penningkabinet. De gravure komt voor op Dukatons uit Utrecht, Zeeland, Gelderland en Holland.
 

In stock

Additional information

Weight

28.60 g

Diameter

47.0 mm

Grade

About extremely fine

Reference

JMP. 1925, p. 39-40