1747. Verkiezing van de prins Willem IV tot stadhouder admiraal en kapitein generaal door de stad Veere. Geschonken door de deken van het Sint-Lucasgilde

450.00

Voorzijde: GIFT VAN D’ H’: OVERD: M: AND: WESTERWYK. FORSBORGH OUD-BURGM: SCHP: AAD &&, een gevleugelde, staande os met de wapenschilden van Nassau, Veere en het Sint-Lucasgilde (in het midden), Achter de os enkele oranjetakken
Keerzijde: ST ()V: ADRIAANSE BOEKH: GEERD: IACOBSE DEK: WILLM: ADRIAANZEN BEL: / (tekst binnen omschrift:) ALS / NEDERLANDT / IN NOODT, DOOR / VRANKRYKS MAGT / ONTBLOODT VAN / VOOR-MUUR, SCHEEN / VERLOREN; HEEFT / VERETEERST VERKO / REN VORST FRISO / ’T HEIL VAN STAAT / VERORDENT IN GODS RAADT. / MDCCXLVII. / APR: XXV.

UITERST ZELDZAAM

Met origineel archiefkaartje van het Koninklijk Penningkabinet, geschonken op 17 november 1865

Het Teylers Museum in Haarlem en het Rijksmuseum in Amsterdam bezitten een zilveren exemplaar (geen bronzen exemplaar)

Transcriptie archiefkaartje:
1747.
Gedachtenispenning door den
Oud-Burgemeester Westerwijk
Forsborgh als overdeken van
het St. Lucasgilde te Veere, aan
hetzelve vereerd, ter gelegen-
heid der verheffing van den
Prins tot stadhouder enz.
Brons
Vervolg van Loon no 222
GESCHENK VAN
Mevrouw Rethaan Macaré.
17 november 1865

Andries Westerwijk Forsborgh (1717-1783) was burgemeester van Veere en overdeken van het St. Lucasgilde in Veere.
 

In stock

Category:

Additional information

Weight

36.66 g

Diameter

AE 43.0 mm

Grade

About extremely fine

Reference

VvL. 222